Gå till startsidan
 
Varukorgen är tom
Varukorgen
Varukorgen är tom

Kulturmöten HALVDAG

 

Tyvärr har vår uppskattade föreläsare Ingela Olsson blivit sjuk och kan därför inte hålla föreläsningen "Barnuppfostran i olika kulturer". Vi har kontaktat Gillis Herrlitz som kommer och talar om Kulturmöten. Vi ser fram emot en givande dag.

Gillis Herlitz föreläsningar handlar om kulturella skillnader, kommunikation och relationer, om värderingar och attityder och om de kulturella skillnader som även finns svenskar emellan. Gillis är författare till ett flertal böcker som ”Kulturgrammatik – hur du ökar din förmåga att umgås över gränserna”, ”Vem är inte riktigt klok? – en kulturguide för ungdomar”, ”Svenskar – hur är vi och varför?” för att nämna några exempel.

 
 
Ur innehållet:
 
  •  Språket som hinder och möjlighet
  •  Förutfattade meningar och fördomar i mötet.
  •  Olika verkligheter
  •  Prestations – och relationskulturer
  •  Begreppet normal
  •  Barnuppfostran som skapare av normalitetsuppfattningar
  •  Kulturella varianter i fråga om bland annat manligt/kvinnligt, hierarkier,  familj
  •  Allt är inte kultur – om anpassningsstrategier
  •  Respekt – men hur långt?
  •  Möten i stället för krockar
  •  Myndighetsperson – vad är det och hur uppfattas en sådan?
  •  När staten övertagit stora delar av familjens roll

 

Föreläsare:
Gillis Herlitz är något av en expert på mänskliga relationer och beteenden och en mycket efterfrågad föreläsare med en bakgrund som antropolog och etnolog. Han har en omfattande praktisk erfarenhet från många kulturer runt om i världen. 

  
Målgrupp:
All personal inom förskola, skola, BVC, personlig assistans, socialtjänst HVB verksamhet och omsorger, som i sitt arbete möter barn och familjer från olika kulturer
Plats:
 
Tid: 9 -12
Pris:
650 kr ex moms, förmiddagskaffe med smörgås ingår
 

 
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas vid förhinder
 
Boka senast:

 

 


 


 


650 kr
    Läs mer om föreläsningen här     Priser visas exkl moms   Anmälan är bindande men inte personlig
PRENUMERERA
Skicka information om kommande föreläsningar
 
Periculum ab
Åkersholmsvägen 103
262 91 ÄNGELHOLM                   
  Telefon: 0431-246 88
Mobil: 0704-76 20 62